Arbetsplatsens roll för att upptäcka våld

Vi vill stärka arbetsplatsens roll för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det handlar om att arbeta förebyggande, men också om att agera vid misstanke om både våldsutsatthet och våldsutövande.

Ett tomt skrivbord med en laptop, pennor och anteckningsböcker på i ett ljust och fräscht kontor.

Socialstyrelsen uppskattar att ungefär 11 000 kvinnor blir sjukskrivna varje år för att deras partner utsatt dem för våld. Det är alltså sannolikt att du som chef eller kollega har en medarbetare i din närhet som har erfarenheter av våld. Våldet kostar i både pengar och mänskligt lidande. Arbetsplatsen kan vara den enda kontakten med omvärlden för den som är utsatt för våld, och samtidigt kan våld i nära relationer påverka arbetsförmågan och relationerna till andra på arbetsplatsen.

Det här gör arbetsplatsen till en viktig arena för att upptäcka våld och stötta utsatta. Arbetsplatsen kan också bidra till att den som utövar våld kan få stöd i att förändra sitt beteende och sluta. Du kan göra skillnad i alla roller; som arbetsgivare, chef, fackombud, skyddsombud, kollega.


WEBBKURS: VÅLD I NÄRA RELATION – AGERA SOM CHEF ELLER KOLLEGA 

Vi har tagit fram en webbkurs som riktar sig till chefer och kollegor och som ger ökad kunskap och beredskap att identifiera våld i nära relationer, och agera vid misstanke. Med konkreta verktyg, praktiska övningar och exempel stärker den dig i att våga prata och fråga om våld på din arbetsplats. Du väljer att gå kursen i egenskap av chef eller kollega för ett anpassat innehåll. Kursen är kostnadsfri och tar ca 1,5 timme att genomföra.

Välj att gå kursen enskilt eller i grupp

Nytt från februari 2023 är att det går att genomföra kursen tillsammans i grupp. En person tar rollen som gruppledare och lotsar en grupp av chefer eller kollegor genom kursen med hjälp av en handledning. Inga förkunskaper krävs utöver att först ha genomfört kursen enskilt.

 

Mer om webbkursen

Gå till webbkursen och dess fyra inriktningar:

  • För dig som chef
  • För chefer i grupp
  • För dig som kollega
  • För kollegor i grupp

Våld i nära relation - agera som chef eller kollega.

 

I samband med lanseringen sände vi ett webbinarium där kursen presenteras. 

Jobbet - tryggare än hemmet?

Arbetsförmedlingens webb-TV finns sändningen Jobbet - tryggare än hemmet? Här diskuterar företrädare för HR och företagshälsovården hur du som chef, skyddsombud eller kollega kan stötta en person på din arbetsplats som du misstänker är utsatt för våld. Även här presenteras Jämställdhetsmyndighetens webbkurs.

Rapport: Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det?

För att få ökad kunskap om hur våld i nära relationer påverkar arbetet, arbetsgivare och arbetsplatser utförde forskare vid Western University i Kanada en enkätundersökning på uppdrag av oss. 859 personer på fem svenska myndigheter svarade på enkäten. Ungefär en av fem kvinnor och en av tio män uppgav att de har erfarenheter av våld i nära relationer. 29 procent hade sett tecken på att en kollega var utsatt för våld.


Webbinarium: Arbetsgivarperspektiv på våld i nära relationer

I december 2021 presenterades undersökningen i ett webbinarium. Där medverkade också regeringens särskilda utredare Anna Middelman, rättschef på Arbetsförmedlingen, som haft i uppdrag att se över vad som krävs för att Sverige ska kunna ratificera ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. 

Titta med:

Teckenspråkstolk


Regeringsuppdrag att höja kunskapen

Jämställdhetsmyndigheten ska sprida information för att höja kunskapen om vilka konsekvenser våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck kan få i arbetslivet och vilka regler som gäller arbetslivet. Vi tar därför fram information och metodstöd, frivilligt att använda för de arbetsgivare som vill utveckla sitt arbete.

 

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 10 mars 2022

Senast uppdaterad: 7 februari 2023