Arbetsplatsens roll för att upptäcka våld

Vi vill stärka arbetsplatsens roll för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det handlar om att arbeta förebyggande, men också om att agera vid misstanke om både våldsutsatthet och våldsutövande.

Ett tomt skrivbord med en laptop, pennor och anteckningsböcker på i ett ljust och fräscht kontor.

Socialstyrelsen uppskattar att ungefär 11 000 kvinnor blir sjukskrivna varje år för att deras partner utsatt dem för våld. Det är alltså sannolikt att du som chef eller kollega har en medarbetare i din närhet som har erfarenheter av våld. Våldet kostar i både pengar och mänskligt lidande. Arbetsplatsen kan vara den enda kontakten med omvärlden för den som är utsatt för våld, och samtidigt kan våld i nära relationer påverka arbetsförmågan och relationerna till andra på arbetsplatsen.

Det här gör arbetsplatsen till en viktig arena för att upptäcka våld och stötta utsatta. Arbetsplatsen kan också bidra till att den som utövar våld kan få stöd i att förändra sitt beteende och sluta. Du kan göra skillnad i alla roller; som arbetsgivare, chef, fackombud, skyddsombud, kollega.

Rapport: Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det?

För att få ökad kunskap om hur våld i nära relationer påverkar arbetet, arbetsgivare och arbetsplatser utförde forskare vid Western University i Kanada en enkätundersökning på uppdrag av oss. 859 personer på fem svenska myndigheter svarade på enkäten. Ungefär en av fem kvinnor och en av tio män uppgav att de har erfarenheter av våld i nära relationer. 29 procent hade sett tecken på att en kollega var utsatt för våld.

Webbinarium: Arbetsgivarperspektiv på våld i nära relationer

I december 2021 presenterades undersökningen i ett webbinarium. Där medverkade också regeringens särskilda utredare Anna Middelman, rättschef på Arbetsförmedlingen, som haft i uppdrag att se över vad som krävs för att Sverige ska kunna ratificera ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. 

Titta med:

Teckenspråkstolk

Webbkurs för chefer och medarbetare

Under 2022 lanserar vi en ny webbkurs som riktar sig till såväl chefer som medarbetare. Kursen ger ökad kunskap och beredskap att identifiera våld i nära relationer, och agera vid misstanke. Med konkreta verktyg stärker den dig i att våga prata och fråga om våld på din arbetsplats. När kursen är tillgänglig hittar du den här och på vår utbildningswebb.

Regeringsuppdrag att höja kunskapen

Jämställdhetsmyndigheten ska sprida information för att höja kunskapen om vilka konsekvenser våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck kan få i arbetslivet och vilka regler som gäller arbetslivet. Vi tar därför fram information och metodstöd, frivilligt att använda för de arbetsgivare som vill utveckla sitt arbete.

 

 

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 10 mars 2022

Senast uppdaterad: 31 mars 2022