Webbutbildningar

Vi erbjuder flera kostnadsfria webbutbildningar. De handlar om jämställdhetsintegrering, våldsförebyggande arbete, sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel och om att agera mot våld i nära relation i egenskap av kollega eller chef.

Våra webbutbildningar