Uppgifter om våld är inget undantag

Under detta webbinarium presenteras rapporten Uppgifter om våld är inget undantag av Åsa Hjertström och Madelene Larsson, utredare på myndigheten.

Här kommer du till webbinariet Uppgifter om våld är inget undantag (på YouTube)

Seminariet startar klockan 13.15.

Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringens kartlagt i vilken utsträckning och på vilket sätt våld eller andra övergrepp framförts i mål om vårdnad, boende och umgänge, samt i vilken utsträckning de beaktats i domar. Totalt har 814 domar granskats. Som rapporttiteln anger är uppgifter om våld inget undantag. Våld eller andra övergrepp mot förälder eller partner eller barn uppges i 64 procent av de granskade målen.

Kartläggningen visar att riskbedömningar, brister och att uppgifter om våld beaktas i låg utsträckning vid målens avgörande, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

I de mål som kartlagts framkommer att barnrättsperspektivet inte sällan brister och det finns en risk att barn kan tvingas till att bo och ha umgänge med en våldsutövande förälder.

Här kan du ta del av rapporten Uppgifter om våld är inget undantag

Anna Norlén Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut Verksamhetschef och rektor, Ericastiftelsen medverkar också under webbinariet.


Sista dagen för anmälan var 24 mars 2022.

Webbinariet är kostnadsfritt.

 

Publiceringsdatum: 4 mars 2022

Senast uppdaterad: 11 juni 2024