Därför är tidig upptäckt av våld livsviktigt

Under andra veckan i mars 2024 mördades tre kvinnor i Sverige. I samtliga fall har en man som de har haft någon form av relation med anhållits misstänkt för mord.

– Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är det tydligaste uttrycket för bristande jämställdhet mellan kvinnor och män. Den officiella statistiken fångar många gånger inte upp våldets alla uttrycksformer, som psykiskt våld, digitalt våld, materiellt våld eller ekonomiskt våld. Mörkertalet är stort, säger Katarina Björkgren, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten följer och analyserar utvecklingen inom hela jämställdhetsområdet. Ett av de sex delmålen i den svenska jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

– Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som i värsta fall leder till döden. Tvärprofessionell kunskap krävs för att människor ska få det stöd och det skydd som de har rätt till, säger Katarina Björkgren.

Morden under andra veckan i mars 2024

En man i 35-årsåldern anhölls på sannolika skäl misstänkt för mord i Ronna.

En kvinna hittades död i en lägenhet i Borlänge och enligt polisen fanns det tecken som tydde på att hon hade utsatts för brott. En man i 50-årsåldern, som enligt polisen hade någon form av relation till kvinnan, är misstänkt för att ha dödat henne.

Samma kväll larmades polisen om ett sjukdomsfall i centrala Stockholm. På platsen hittades en död kvinna och det fattade misstankar om att hon bragts om livet. En man i 45-årsåldern är anhållen misstänkt för mord.

19 mars hittades en försvunnen 17-årig flickad död i Marks kommun. En jämnårig tonåring är misstänkt för mordet.

Bättre samordning krävs

Statistik från Brottsförebyggandet rådet (Brå) visar att under åren 2017-2020 har 15 kvinnor om året mördats av en före detta eller nuvarande partner i Sverige. För män är motsvarande siffra strax under tre fall om året. År 2022 konstaterades 10 fall av dödligt våld mot kvinnor där gärningspersonen är en partner eller före detta partner.

Jämställdhetsmyndighetens rapporter om mäns våld mot kvinnor visar bland annat att arbetet kring mäns våld mot kvinnor behöver samordnas ännu bättre för att kommunerna ska kunna erbjuda ett likvärdigt stöd.

–  För tre år sedan dödades flera kvinnor på kort tid i Sverige. Nu ser vi det hända igen. Arbetet behöver prioriteras och växlas upp, säger Katarina Björkgren.

Jämställdhetsmyndigheten arbetar tillsammans med flera andra myndigheter för att på sikt få en bättre bild av hur många som är utsatta för våld, hur många som utövar våld och hur ofta våldet förekommer. Arbetet sker inom ramen för den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, där förbättrad upptäckt av våld är en central målsättning.

Tidig upptäckt viktigt

En viktig förebyggande insats är att upptäcka våldet så tidigt som möjligt, och erbjuda stöd och skydd. Jämställdhetsmyndigheten är sedan 2019 samordnare av ett uppdrag mellan flera myndigheter där handläggare ska utbildas i att ställa frågor om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel.

– Det här uppdraget är historiskt och handlar om att rätta till ett systemfel, säger Katarina Björkgren.

Samtidigt visar en ny rapport som Stiftelsen Allmänna Barnhuset har skrivit på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten att var tredje ungdom som haft en parrelation har varit utsatt för våld i en nära relation

En viktig slutsats i rapporten är att det förebyggande arbetet behöver stärkas och vidgas för att omfatta yngre barn. Om det våldsförebyggande arbetet bland yngre barn stärks så kan risken för våld i nära i relationer i högre åldrar minska.

– Det visar att vi behöver prata om våld och hur det förebyggs i ett tidigt skede. Skolorna är en jätteviktig aktör det arbetet, säger Katarina Björkgren.

Är du utsatt för våld?

Kontakta polisen, socialtjänsten i din kommun, ring till kvinnofridslinjen 020-50 50 50, journummer som finns på Unizon.se eller Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige.

Akillesjouren ger samtalsstöd för män eller Mottagningen för unga män, MUM.

Det finns mycket stöd till dig som är utsatt för våld och för er som arbetar med att stödja våldsutsatta personer. Här har vi samlat information till dig som är utsatt, anhörig eller orolig för en medmänniska. Vi har också tagit fram särskild information som riktar sig till barn.

För den som riskerar att utöva våld finns även stödlinjen Välj att sluta. Telefonnummer: 020 555 666.

Vill du ta del av mer fakta och statistik kring mäns våld mot kvinnor? Här har vi samlat aktuella uppgifter.

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 20 mars 2024

Senast uppdaterad: 20 mars 2024