Konferens med fokus på ny forskning om våld i ungas nära relationer

För att belysa forskningen kring och arbetet mot våld i ungas nära relationer anordnade Jämställdhetsmyndigheten en konferens den 14 februari, på alla hjärtans dag. Tre rapporter med olika ingångar till ämnet presenterades under dagen, samt filmer med ungdomar som själva berättade om hur de ser på våld i nära relationer.

Under en heldagskonferens i Stockholm presenterade flera forskare och sakkunniga resultat från tre rapporter om våld i ungas nära relationer. Runt 150 personer medverkade på plats, och över 1 000 var anmälda till den digitala sändningen. Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag inledde dagens program.

– Vuxenvärlden behöver prata med unga om hur vi ska identifiera våld, och tillsammans sätta ord på vad en hälsosam och bra relation är, sade Lena Ag.

Carolina Jernbro och Åsa Landberg i samtal med Agnes Cavallin Nyrenius från Transammans.

Tre presentationer, med efterföljande samtal med representanter från Transammans, Unizon och Förenade jourer, följde sedan. Först ut var Carolina Jernbro, lektor vid Karlstads universitet samt Åsa Landberg, psykolog och psykoterapeut, båda sakkunniga inom våld mot barn på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. De presenterade sin rapport Våld i ungas nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, som bygger på en enkät som skickades ut till 149 skolor runt om i landet.

Några av de viktigaste slutsatserna från deras rapport var att unga personer utsätts för våld i nära relation i lika stor utsträckning som vuxna samt att riskfaktorerna är tydliga, och att det därför finns möjligheter att arbeta förebyggande.

Shilan Caman under sin presentation.

Shilan Caman, postdoktor vid Karolinska Institutet och analytiker vid Polismyndigheten presenterade rapporten Dödligt partnervåld mot unga. Dödligt partnervåld har länge setts som något som främst vuxna utsätts för. Caman pekade på att så inte är fallet, och i jämförelser mellan unga och vuxna över 26 så framkommer det att det finns både likheter och olikheter. Tydligt är att den stora majoriteten av offer för dödligt partnervåld mot unga, hela 97 procent, är tjejer i heterosexuella relationer.

Omkring 150 personer befann sig på plats under konferensen.

Sist ut för dagen var Sibel Korkmaz filosofie doktor i socialt arbete och Carolina Överlien, professor i socialt arbete, Stockholms universitet som presenterade rapporten Våld i ungas nära relationer och det ideella stödet. Studien tittade på det ideella stöd som unga söker när de utsätts våld i en nära relation. Resultatet visar tydligt att jourer och frivilliga tar ett stort ansvar för arbetet. Samtidigt är det svårt att hänvisa vidare till offentligt eller kommunalt stöd, som har ansvar.

På sidan Våld i ungas nära relationer finns nu rapporterna publicerade, konkreta förslag på åtgärder för att fortsätta utveckla arbetet. Konferensen spelades in och kommer snart finnas tillgänglig på sidan.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 22 februari 2024

Senast uppdaterad: 23 februari 2024