Kvinnor och mäns mående i vårt fokus på Forum Jämställdhet

Under Forum Jämställdhet lanserade vi rapporten Könsrelaterade normers betydelse för psykisk hälsa hos kvinnor och män. ”Det är viktigt att förstå skillnader i vilka förväntningar kvinnor och män möter för att förstå könsskillnader när det gäller psykisk hälsa”, säger Lars-Gunnar Engström, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Forum Jämställdhet, som är landets största årliga konferens om jämställdhet, arrangerades i början av februari. Vi medverkade i flera programpunkter och mötte konferensens deltagare i en monter.

Med den egna programpunkten ”Hur mår kvinnor och män?” lyftes den nationella Jämställdhetsundersökningen 2022, där 6 500 svenskar bland annat svarat på frågor om psykisk hälsa.

– Kvinnor och mäns psykiska hälsa påverkas på liknande sätt av könsnormer, men kvinnor exponeras i högre grad för riskfaktorer, sa Lars-Gunnar Engström, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, under seminariet.

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem och unga kvinnor är värst drabbade. Betydligt fler kvinnor än män är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Samtidigt är män överrepresenterade vad gäller suicid och deras psykiska hälsa riskerar att inte fångas upp.

– Totalt sett har något fler män än kvinnor en god psykisk hälsa. Det beror på en mängd olika saker men genom den här undersökningen ser vi att till exempel det obetalda omsorgsarbetet påverkar, sa Sara Andersson, senior utredare på myndigheten.

Förebyggande arbete lyftes

Utredaren Jana De Geer medverkade på seminariet ”Migration och prostitution – hur hänger det ihop?" och lyfte myndighetens arbete med att förebygga att ukrainska kvinnor exploateras under flykten från Rysslands invasion.

– Vi har intensifierat samverkan mellan myndigheter och organisationer för att kunna samla in och dela information kring hur situationen ser ut. Vi har informerat om de risker som kvinnor och barn kan vara uppmärksamma på, genom att dela ut information vid gränsen av bland andra gränspolisen, berättade Jana De Geer.

Utredaren Jana De Geer i samtal på Forum JämställdhetAll information med anledning av Ukraina finns samlad på Jämställdhetsmyndighetens webbplats, du hittar det här.

Fokus på arbetsmarknaden

Peter Vikström, avdelningschef för analys och uppföljning på Jämställdhetsmyndigheten, deltog i ett pass om omvärldsbevakning av politiken, arbetet och forskningen för jämställdhet.

– Arbetsmarknaden är fortfarande starkt könssegregerad, 51 procent av befolkningen skulle behöva byta yrke för att eliminera segregationen, sa han.

Jämställdhetsintegrering prisades

Svenska Jämställdhetspriset delades ut av Lena Ag, Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör. I år gick priset till Uppsala kommun för att med ”tydliga mål, styrning och uppföljning riggat sin organisation och sina verksamheter för jämställdhetsintegrering”.

Ta del av rapporten Könsrelaterade normers betydelse för psykisk hälsa hos kvinnor och män.

Ta del av Jämställdhetsundersökningen 2022.

Mäns våld mot kvinnor

Hälsa

Publiceringsdatum: 9 februari 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024