Nya insatser ska få utrikes födda kvinnor i arbete

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten och tre andra myndigheter i uppdrag att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

Det nya uppdraget handlar om att implementera en myndighetensgemensam plan som Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket tagit fram. Syftet är att genom olika insatser öka utrikes födda kvinnors möjligheter att få arbete.

- Nu ska den myndighetsgemensamma planen sättas i verket. Vår roll som expertmyndighet bidrar med kunskap och metoder om jämställdhetsintegrering för att säkerställa att strategin används i det fortsatta arbetet. Genom vårt breda kontaktnät inom civilsamhället kommer vi att ha fortsatta dialoger med utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, säger Carina Abréu, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Uppdraget kommer att ledas av Arbetsförmedlingen och pågår till och med 2025.

Läs mer om det nya uppdraget i regeringens pressmeddelande Nya steg för att öka utrikes födda kvinnor inträde på arbetsmarknaden

Ta del av den myndighetsgemensamma planen och rapporten Mellan tillit och misstro från 2023.

 

Ekonomi

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 27 juni 2023

Senast uppdaterad: 29 juni 2023