Vi uppmärksammar EU:s dag mot människohandel

På EU:s dag mot människohandel den 18 oktober samlas människor över hela Europa för att motverka människohandel. Jämställdhetsmyndigheten, som på nationell nivå samordnar arbetet mot människohandel och prostitution, uppmärksammar dagen genom att släppa en omfattande litteraturöversikt av den internationella forskning som gjorts på fältet.

Två ungdomar chattar på mobiltelefoner.


Den färska litteraturöversikten Att förebygga sexuell exploatering fokuserar på utvärderade metoder och arbetssätt för att förebygga sexuell exploatering. Den visar att det finns en mängd exempel på arbetssätt riktade mot olika målgrupper, som skolbaserade program, olika typer av stödinsatser och arbete riktat mot yrkesverksamma eller vårdnadshavare. Arbetet på området är dock spretigt och i stort behov av fortsatt utveckling.

– Många av insatserna har bara utvärderats vid ett tillfälle, på olika sätt och med varierande kvalitet vilket gör dem svåra att jämföra. En majoritet av insatserna fokuserar på utsatthet och ökad upptäckt, snarare än att fokusera på att förhindra utövandet av våld, säger Sofie Kindahl, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Flera insatser fokuserar på individuella förklaringsmodeller, snarare än att utgå från ett maktperspektiv. Det är få metoder som arbetar med att förändra sociala normer kring exempelvis kön och sexualitet. Det är även få metoder som lyfter grooming och digitala arenor.

Utsattheten riskerar att öka

Jämställdhetsmyndigheten har tidigare lyft fram risken med att kvinnor och barn som flytt kriget i Ukraina kan utsättas för människohandel i Sverige.

– Flera myndigheter och civilsamhällesorganisationer flaggar för att utsattheten för denna grupp riskerar att öka ännu mer framöver eftersom flyktingarna tvingas leva med extremt låg ersättning under en längre tid, säger Sofie Kindahl.

Saknas utvärderade metoder

Trots att köp av sexuell tjänst är ett brott som numera leder till fängelse i Sverige finns en stor mängd män som är villiga att utnyttja denna sårbara grupp.

– Antalet internetsökningar på porr och escorttjänster av kvinnor från Ukraina har skjutit i höjden i Europa sedan invasionen inleddes i våras, säger Sofie Kindahl.

Samtidigt visar litteraturöversikten att det helt saknas utvärderade metoder internationellt för att förebygga efterfrågan på att utnyttja personer som befinner sig i prostitution.

–  Därför otroligt centralt att vi fortsätter utveckla och sprida insatser för att motverka efterfrågan och att vi börjar utvärdera det som görs.

Finns det några goda exempel att lyfta?

– Det finns en mängd intressanta exempel, många av de identifierade metoderna påminner om arbete som redan görs i Sverige, men vi är generellt dåliga på att utvärdera vårt arbete, säger Sofie Kindahl.

Men, under hösten 2022 lanseras ett nytt statsbidrag för våldsförebyggande arbete i Sverige, som möjliggör just utvärdering. Projektbidraget ska användas till projekt som förstärker, utvecklar eller utvärderar våldsförebyggande insatser.

Flera lärande exempel

Litteraturöversikten visar att det internationellt finns en mängd skolbaserade program för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Programmen har fokus på att lära barn om kroppslig integritet och att våga anförtro sig till en vuxen om de utsatts. Dessa program har visat positiva resultat i ett flertal utvärderingar och studierna rekommenderar implementering. Här finns stora likheter med Rädda barnens arbete med Stopp min kropp i Sverige, även om det arbetet inte har utvärderats.

Det finns även exempel på screeningverktyg för att upptäcka unga utsatta för sexuell exploatering. Detta är en målgrupp som många gånger varit i kontakt med flera olika samhällsinstanser som har potential att fånga upp deras våldsutsatthet.

–  Även här finns ett lärande exempel i Sverige, Sexit. Det är ett frågeformulär och en handbok som utvecklats inom Västra Götalandsregionen och som redan fått spridning till ungdomsmottagningar och elevhälsoteam runt om i landet. Ett annat svenskt exempel är Parkgömmet som är ett lekfullt spel för barn, 8–10 år, som syftar till att öka barns riskmedvetenhet om grooming.

Ta del av litteraturöversikten

Läs eller ladda ner Att förebygga sexuell exploatering.

Varför ska du som yrkesverksam ta del av litteraturöversikten?

Du får:

  • Kunskap och stöd i ditt eget utvecklingsarbete inom området.
  • Ta del av viktiga lärdomar som dragits vid införandet av olika typer av metoder och arbetssätt.
  • Kunskap om olika sätt att utvärdera - och en sammanställning av metoder och arbetssätt att inspireras av.
  • Stöd i att motivera behovet av fortsatt utvecklingsarbete - och kunskap om var detta behöver ske.
  • Exempel på svenska metodmaterial för att arbeta med frågorna.

Litteraturöversikten som föreläsning

I en inspelad föreläsning presenterar Sofie Kindahl, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, de viktigaste resultaten av litteraturöversikten:

 

 

Prostitution och människohandel

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 18 oktober 2022

Senast uppdaterad: 11 juni 2024