Samlad information om statliga myndigheters arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten har sammanställt över 300 olika regeringsuppdrag på området mäns våld mot kvinnor. Syftet är att öka kunskapen om insatser som görs och underlätta erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer men också att vara en resurs för media, politiker och allmänhet.

Den webbaserade sammanställningen finns på jämställdhetsmyndigheten.se och är tillgänglig för alla som vill söka information. Totalt finns 54 myndigheter med i sammanställningen.

Sverige har en nationell strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Strategin antogs 2017 och löper över tio år. Varje uppdrag som ingår i det arbetet har fått en egen post i sammanställningen.

Ett stort antal myndigheter får varje år i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten är en av dessa myndigheter och har dessutom en samordnande roll.

— Genom att presentera såväl avslutade som pågående regeringsuppdrag och länka till redovisningar och rapporter vill vi underlätta för den som vill ta del av erfarenheter och kunskap från arbetet inom nationella strategin, som mäns våld mot kvinnor, våld mot barn och unga, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Kontakt

Kontakt

Carin Malmberg

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Dokument

Publiceringsdatum: 11 november 2022