Ukrainska kvinnor som flytt kriget utnyttjas i prostitution i Sverige

Farhågorna om att kvinnor som flyr kriget i Ukraina ska utnyttjas i prostitution och människohandel har i flera fall besannats. En del annonser för prostitution på internet lyfter särskilt fram att kvinnan är på flykt.

– Situationen kräver en uthållighet av både myndigheter och frivilligorganisationer. Vi kan se att det finns en efterfrågan av att exploatera människor från Ukraina, säger Tove Stenqvist, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, den myndighet som samordnar det nationella arbetet i frågan.

Sedan den ryska invasionen av Ukraina startade samarbetar myndigheter och organisationer från civilsamhället för att identifiera och hjälpa utsatta människor som kommer till Sverige.

– Risken för sexuell exploatering ökar då majoriteten av de som är på flykt är kvinnor och barn. De grupper som kommit på senare tid saknar oftare medel till egen försörjning än de som kom när kriget nyss brutit ut, och det gör också att riskerna ökar, säger Tove Stenqvist.

Jämställdhetsmyndigheten har sammanfattat arbetet hittills i en lägesanalys, som visar flera utmaningar med att nå de människor som kommer från Ukraina med rätt stöd. Bland annat är det svårt för kommuner och deras socialtjänster att veta vilka som uppehåller sig i kommunen när personer från Ukraina hämtats av privatpersoner eller frivilliga organisationer.

– Vi har därför satsat på att nå ut med information om hur viktigt det är att registrera sig hos Migrationsverket. Det finns även en risk för desinformation för att försöka vilseleda människor på flykt. Det är en metod som förövare delvis brukar ta till för att potentiella offer för människohandel inte ska veta hur de söker skydd eller tillgodogör sig sina rättigheter, säger Tove Stenqvist.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 20 maj 2022