Arbetsplatsens betydelse vid förekomst av våld i nära relation

För den som är utsatt för våld kan arbetsplatsen vara den enda plats där det är möjligt att ha kontakt med andra och känna sig trygg. Du som arbetsgivare kan göra skillnad, för den som är utsatt, men också för arbetsplatsen och arbetsmiljön i stort.

Men arbetet kan också vara en brottsplats, då våldet följer med in på arbetsplatsen. I rapporten Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det, uppgav åtta procent att den som utövat våldet arbetat på samma arbetsplats.

I den här foldern får du kunskap, vägledning och råd och inspiration om hur du kan arbeta systematiskt med frågor om våld.

Foldern är framtagen av Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 16 juni 2023

Senast uppdaterad: 14 mars 2024