Att arbeta med barnkonventionen (2020:3)

Denna rapport är en analys av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i myndighetens arbete.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen som lag stärker barns mänskliga rättigheter i praktiken. Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barn­konven­tionen inom sitt verksamhets­område. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas om hand inom myndighetens verksamhet. I denna rapport presenteras bland annat aktiviteter som har genomförts av myndigheten som är riktade till målgruppen barn och unga, samt de områden där ett tydligare barnrättsperspektiv kan inkluderas.

Våldsförebyggande arbete

Prostitution och människohandel

Sexuella trakasserier

Publiceringsdatum: 1 april 2020

Senast uppdaterad: 29 december 2021