Fortsatt integrering av jämställdhet i akademin (2021:16)

Den här rapporten är en delredovisning av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att följa upp och stödja statliga högskolor och universitet, samt Chalmers tekniska högskola och Jönköping University, i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Syftet med denna delredovisning är att redogöra för lärosätenas arbete med jämställdhetsintegrering 2020, beskriva Jämställdhetsmyndighetens stödinsatser 2020 samt planerade insatser och utvecklingsområden 2021 och framåt utifrån lärosätenas behov. Delredovisningen baseras på en enkät som samtliga lärosäten besvarat, intervjuer med samordnarfunktioner och dokumentation av stödinsatser.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 30 april 2021

Senast uppdaterad: 11 juni 2024