Gör det pratbart

Här beskrivs hur er verksamhet kan förberedas för att inkludera våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Materialet kan användas som en vägledning för chefer och andra ledande funktioner och vara ett stöd i att ta fram genomförandeplan. Den kan med fördel skrivas ut och användas som en arbetsbok.  

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 25 augusti 2023

Senast uppdaterad: 1 februari 2024