Gör det pratbart

I den här vägledningen beskriver vi hur en verksamhet kan förberedas för att inkludera våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vägledningen Gör det pratbart innehåller bland annat en praktisk vägledning i tre steg:

  • identifiera varför arbetet är viktigt
  • ta fram en genomförandeplan och
  • följa upp arbetet med våld i nära relationer,

Den innehåller också viktiga begrepp som rör våld i nära relationer och jämställdhet, och en beskrivning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet och SAM-hjulet kan kompletteras med området våld i nära relationer.

Materialet är tänkt som vägledning för chefer och andra ledande funktioner och vara ett stöd i att ta fram genomförandeplan. Den kan med fördel skrivas ut och användas som en arbetsbok, där arbetsbladen fylls på efter hand.

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 25 augusti 2023

Senast uppdaterad: 14 mars 2024