Jämställdhet som lösning på välfärdens rekryteringsproblem

Den svenska arbetsmarknaden är starkt könssegregerad. Det utgör hinder för kompetensförsörjningen. Utmaningen med kompetensförsörjningen till välfärden behöver i större utsträckning kopplas samman med jämställdhetsproblem.

Jämställdhetsmyndigheten lämnar 16 förslag och 7 rekommendationer för att motverka de könsbundna studie- och yrkesvalen och komma till rätta med skillnaderna mellan kvinnors och mäns förutsättningar i arbetslivet.

Förslagen ska bidra till att fler män väljer ett arbete i välfärden och samtidigt bidra till ekonomisk jämställdhet.

Detta är en kortversion av rapporten Så skall fler välja jobb i välfärden – Förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval.

Ekonomi

Utbildning

Publiceringsdatum: 1 september 2023

Senast uppdaterad: 3 oktober 2023