Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2021:88

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2021:88 ”Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.”

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att på nationell nivå samordna arbetet mot prostitution och människohandel för alla ändamål. Myndigheten deltar också i det myndighetsgemensamma metodutvecklingsarbetet mot arbetskraftkriminalitet som leds av Arbetsmiljöverket.

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar majoriteten av utredningens förslag och delar utredningens bedömning att förslagen kommer att innebära en stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på den svenska arbetsmarknaden, samt motverka missbruk och utnyttjande av utländsk arbetskraft.

Jämställdhetsmyndigheten framför synpunkter på förslagen gällande information och hjälp till arbetskraftsinvandrare, krav på den bostad som tillhandahålls av arbetsgivaren, samt införandet av ett nytt brott om exploatering av utländsk arbetskraft.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 8 februari 2022

Senast uppdaterad: 8 februari 2022