Rutavdraget och jämställdhet

Den här underlagsrapporten som innehåller en analys av vilka effekter rutavdraget har fått för den ekonomiska jämställdheten har tagits fram av professor emerita Anita Nyberg, Stockholms universitet. Analysen pekar mot att rutavdraget har ökat den ekonomiska jämställdheten men att det finns tydliga socioekonomiska skillnader.

De slutsatser som framförs i rapporten är rapportförfattarens egna och utgör inte Jämställdhetsmyndighetens uppfattning.

Jämställdhetsmyndigheten publicerar flera olika typer av rapporter. Underlagsrapporter från externa forskare eller aktörer fungerar som ett kunskapsunderlag.

Publikation är ett underlag till huvudrapporten Steg framåt och nya utmaningar – resultatrapporten 2023.

Obetalt hemarbete

Ekonomi

Publiceringsdatum: 21 april 2023

Senast uppdaterad: 29 juni 2023