Behöver du stöd och hjälp?

Har du utsatts eller är du rädd för att utsättas för könsstympning så finns det hjälp och stöd att få. Här kan du läsa om var du kan vända dig för vård, råd och stöttning.

Den nylanserade webbplatsen Könsstympning.se som drivs av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck ger samlad information och material till såväl dig som utsatt, som närstående och som yrkesverksam.

 Youmos webbplats kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få. Här kan du även se en film från RFSU som ger information om sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning.  Du får också veta var du kan vända dig för att få vård, råd och stöd. 

Om du har blivit utsatt för könsstympning och vill få stöd och vård så kan du ta kontakt med Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm eller Vulvamottagningen på Angereds närsjukhus i Göteborg. Du behöver inte bo i Göteborg eller Stockholm för att få hjälp från mottagningarna. Går du i skolan kan du ta kontakt med din skolsköterska som kan hjälpa dig vidare.

Mottagningar 

Det finns två mottagningar i Sverige, Amelmottagningen i Stockholm och Vulvamottagningen i Göteborg. 

Amelmottagningen 

Amelmottagningen ligger i Stockholm och tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning. Du behöver ingen remiss för att komma till Amelmottagningen, men de tar emot remisser från till exempel barnmorskor på mödravårdscentraler, ungdomsmottagningar eller distriktsläkare och gynekologer. 

Vulvamottagningen

Vulvamottagningen kan hjälpa till med rådgivning, stödjande samtal och behandling av fysiska besvär som uppkommit på grund av omskärelse/könsstympning. De kan också göra öppningsoperationer vid behov.

För att komma till Vulvamottagningen behöver du en remiss från till exempel barnmorska på mödravårdscentral/ungdomsmottagning, skolsköterska eller distriktsläkare/gynekolog på vårdcentral. Det går också bra att skriva en egenremiss på Angereds närsjukhus webbplats, eller ringa för att få hjälp att skriva en egenremiss. 

  • Telefon: 031 – 332 69 02 
  • E-post: ans.vulvamottagning@vgregion.se 

Läs mer på Vulvamottagningens webbplats

 

Om du är barn eller ungdom och känner oro för att du eller någon i din omgivning kommer att bli utsatt för könsstympning så ta kontakt med en vuxen som du känner tillit till. Det kan till exempel vara din lärare, din fritidsledare eller din tränare. Du kan också vända dig till socialtjänsten i din kommun. De är skyldiga att skydda barn som riskerar att fara illa.  Läs mer om vad socialtjänsten gör på webbplatsen Koll på soc, som är en webbplats för barn och unga; kollpåsoc.se. 

Samtalsstöd

Om du är i behov av att prata med någon om din situation kan du kontakta någon av organisationerna nedan. Samtliga organisationer är vana vid att prata med barn och vuxna som är utsatta för olika typer av våld.

Kärleken är fri

Kärleken är fri är en stödchatt från Rädda Barnen, som riktar sig till dig som är barn eller ungdom och som vill prata om hedersrelaterat våld och förtryck, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap, och könsstympning.

De har tystnadslöfte och du kan vara anonym. Chatten är öppen söndag till torsdag klockan 19.00-21.00. Hitta chatten här. Du kan också mejla dygnet runt på stodchatt@rb.se och boka tid för chattsamtal.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit den som utsatts för våld kan vända sig för att få stöd och råd från professionella inom området. Du kan även vända dig dit som anhörig eller vän.

Ta kontakt med Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50. De har öppet dygnet runt. Om du inte talar svenska eller engelska finns tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige. Kvinnofridlinjens webbplats.

BRIS

BRIS kan du som är under 18 år ringa till för att få prata med en kurator. Numret till deras telefonlinje är 116 111 och är öppen dygnet runt. De har även en chatt som är öppen dygnet för dig som vill skriva direkt med en kurator. Hitta chatten här.

TRIS

TRIS arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. De har en nationell telefonjour dit du kan ringa. Du kan även chatta. Du kan vara helt anonym och de som svarar har tystnadsplikt. TRIS kan även nås på Snapchat, Instagram och Facebook. TRIS-jouren: 010-255 9191. Jourens öppettider är: måndag-fredag 10.00- 16.00. TRIS-chatten är öppen måndagar och torsdagar mellan 15.00-23.00. Hitta chatten och fler kontaktuppgifter här.

Somaya stödjour

Somaya stödjour är en flerspråkig jour för kvinnor och hbtqi-personer med utländsk bakgrund som utsätts eller har utsatts för våld. De pratar arabiska, persiska, kurdiska, turkiska, hindi, urdu, spanska, franska. De har en stödlinje med telefonnummer: 020-81 82 83 som är öppen vardagar 09:00-16:00. De har även en chatt som är öppen onsdag och torsdag. Hitta stödlinjen här.

GAPF

GAPF vänder sig till alla som är utsatta för eller berörda av hedersrelaterat våld och förtryck. Dit kan du vända dig för att prata om hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning, tvångsäktenskap, begränsningar och kärlek. De har en stödjour med telefonnummer: 070-000 93 28, den är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan, året runt. Chatten är öppen måndagar och onsdagar 19.00-21.00. Hitta chatten här.

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk ger stöd till döva, hörselskadade och dövblinda och andra teckenspråkiga kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation. De har tystnadsplikt och pratar med alla som behöver stöd och hjälp. De har en jourtelefon med telefonnummer: 076-03 42 656. Du kan också mejla dygnet runt på stod@nationellkvinnojour.se och boka tid för stödsamtal. De kan även nås på Instagram, Facebook och på via sin webbplats.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Publiceringsdatum: 24 maj 2023

Senast uppdaterad: 13 juni 2024