Att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor

Syftet med denna kartläggning från Jämställdhetsmyndigheten är att undersöka arbetssätt och metoder mot könsstympning av flickor och kvinnor samt på vilket sätt dessa har utvärderats. Underlaget baseras på intervjuer och projektrapporter från åtta verksamheter.

De åtta civilsamhällesorganisationerna delar sina erfarenheter från arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor. Deras arbete i frågan har bland annat lett till en generell kunskapshöjning och att utsatta får tillgång till rätt stöd. Det finns dock fortsatta utmaningar med att mäta och följa upp arbetssätt och metoders effektivitet och resultat.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Publiceringsdatum: 8 juli 2021

Senast uppdaterad: 31 januari 2022