Att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor - en kartläggning

Jämställdhetsmyndigheten riktar den här skriften till dig som är verksam inom en organisation eller verksamhet som möter flickor och kvinnor som blivit utsatta eller som riskerar att utsättas för könsstympning. Syftet är att visa på åtta verksamheters erfarenheter från sitt arbete, men även att belysa utmaningar, behov och vägen framåt för ett verkningsfullt förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Stödmaterial

Projekt/metoder

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Myndigheter

Civilsamhälle

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet

Trossamfund