Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa (2021:2)

Jämställdhetsmyndighetens uppföljning av det femte jämställdhetspolitiska delmålet - att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Uppföljningen innehåller fördjupningsområden som behandlas i rapporten utifrån olika aspekter av den psykiska ohälsan, maskulinitet och ohälsa, jämställdhet och genus i vårdutbildningarnas innehåll, könsstympade flickors och kvinnors hälsa och tillgång till vård, hälsa hos kvinnor med funktionsnedsättning samt corona och jämställd hälsa.

Myndighetsrapporter

Stöd och skydd

Nationellt

Myndigheter

Civilsamhälle

Hälso- och sjukvård