Erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Jämställdhetsmyndigheten ska ta upp frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning av kvinnor, våld mot barn, prostitution och människohandel för sexuella ändamål och hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer.

Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra uppdraget tillsammans med Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet. Myndigheten ska hämta in synpunkter från Universitets- och högskolerådet, Socialstyrelsen, från Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet, och från Länsstyrelsen Östergötland.

Startdatum: 15 mars 2018

Slutdatum: 15 april 2021

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Kunskapsbaserat arbete