Internationell konferens om män och jämställdhet

Jämställdhetsmyndigheten ska planera och genomföra den internationella konferens om män och jämställdhet som Sverige är värd för den 15–16 maj 2018, International Conference on Men and Equal Opportunities, ICMEO. Under konferensen hålls olika workshops, till exempel en workshop om nordiska erfarenheter av våldsförebyggande arbete bland pojkar och unga män. 

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 26 oktober 2018

Jämställdhetsmyndigheten

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete