Varaktig framgång istället för projekt

Den 15-16 maj 2018 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Regeringskansliet den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet (ICMEO). Denna publikation har tagits fram för att fler ska få möjlighet att ta del av de erfarenheter som delades under konferensen.

Under konferensen arrangerade Jämställdhetsmyndigheten en workshop om nordiska erfarenheter av våldsförebyggande arbete bland pojkar och unga män.

Varaktig framgång istället för projekt samlar erfarenheter av våldsförebyggande arbete i Norden och innehåller reportage och intervjuer som belyser några av de exempel som presenterades under konferensen i maj, samt några kortare artiklar om centrala förändringsidéer i ett effektivt våldsförebyggande arbete.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 21 november 2018

Senast uppdaterad: 22 december 2021