Brister i kunskap, stöd och insatser

Jämställdhetsmyndigheten fick 2021 i uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel. I uppdraget ingår att kartlägga förekomsten av, samt sprida kunskap om behov av, särskilda insatser för både vuxna och barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och som utnyttjas inom prostitution eller utsätts för människohandel. Denna rapport redovisar uppdraget.

Rapportens resultat visar att målgruppen barn och vuxna som är utsatta för både hedersrelaterat våld och förtryck och som utnyttjas i prostitution eller utsätts för människohandel finns i Sverige och befinner sig i en oerhörd utsatthet. Yrkesverksamma som bidragit i uppdraget uppger att de möter målgruppen i sina verksamheter. En majoritet av yrkesverksamma inom socialtjänst och rättsväsende som har deltagit i enkätstudien inom uppdraget har angivit att denna typ av ärenden är komplexa att hantera och förenade med en hög svårighetsgrad.

För att genomföra kartläggningen av insatser gav Jämställdhetsmyndigheten, i samverkan med Nationella kompetensteamet, ett uppdrag till forskare vid Örebros Universitet och Karlstad Universitet. Kartläggningen omfattade även att identifiera stöd till målgruppen som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck och samtidigt utnyttjas inom prostitution och människohandel.

Det framkommer bland annat att det finns kunskapsluckor hos yrkesverksamma inom socialtjänsten och rättsväsendet om sambandet mellan prostitution och människohandel samt hedersrelaterat våld och förtryck, och att områdena hanteras i egna stuprör. Det får till konsekvens att delar av utsattheten missas eller prioriteras ned när det gäller vilka insatser av stöd och hjälp som ges till individen.

Ta del av rapporten genom att klicka på någon av knapparna nedan. Du kan även läsa 
kartläggningen Hedersrelaterat våld och förtryck i kombination med prostitution och människohandel - ett vidgat perspektiv som var en del av uppdraget.

 

Prostitution och människohandel

Hedersrelaterat våld och förtryck

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 13 juni 2022

Senast uppdaterad: 13 juni 2024