Åklagarmyndigheten ska tillsammans med flera andra myndigheter* genomföra insatser för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Uppdraget ska genomföras med ett funktionshinderperspektiv. Myndigheten ska kartlägga behovet av insatser för att öka kunskaperna hos medarbetare, och börja genomföra insatserna i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten. Syftet är att utveckla arbetssätt för att upptäcka risk för könsstympning, och att kunna bemöta drabbade personer på ett bra sätt. Åklagarmyndigheten ska också vara med och planera och genomföra informationsinsatser till flickor och kvinnor, närstående, och yrkesverksamma som kan möta gruppen, som personal inom elevhälsa och förskola. 

*Myndigheter som ska arbeta för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor: Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för stöd till trossamfund, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Polisen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.