Uppdraget som Skolverket och Socialstyrelsen fick 2017 ändras till viss del. Förändringen innebär att det också ingår att ta fram särskilda insatser för barn och unga som bor i socialt utsatta områden, och för barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Det har tillkommit aktörer som myndigheterna ska samverka med i utvecklingsarbetet: Delegationen mot segregation (Delmos) och – när det handlar om frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck – Jämställdhetsmyndigheten samt nationella kompetensteamet, som leds av Länsstyrelsen Östergötland. En del av utvecklingsarbetet ska också i fortsättningen handla om att sprida kunskap och exempel på goda erfarenheter.