Kriminalvården ska utveckla sitt arbete för att förebygga återfall för personer som har dömts för våldsbrott mot närstående. Kriminalvården ska också utreda hur myndigheten kan arbeta för att förebygga återfall för personer som har dömts för hedersrelaterade brott.