Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram effektiva arbetssätt för att förändra attityder och beteende hos människor när det gäller könsstympning av flickor och kvinnor. Enligt FN:s barnkonvention är könsstympning en kränkning av mänskliga rättigheter. I Sverige är könsstympning av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag