Jämställdhetsintegrering: introduktionskurs i två delar för ledare i staten

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder ledare i staten och på lärosäten att delta i en grundläggande kurs i jämställdhetsintegrering. Kursen är uppdelad på två halvdagar, 6 oktober och 17 november. Just nu genomför vi alla våra kurser digitalt.

Bild på en gågata i Umeå centrum med människor som går, leder en cykel coh går med barnvagn.

Det finns en tydlig förväntan från regeringen att statliga myndigheter ska arbeta för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Den strategi som Sverige huvudsakligen använder för att uppnå dessa mål kallas jämställdhetsintegrering.

Erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering visar att ledningens kunskap är avgörande för att lyckas. Ett framgångsrikt arbete med jämställdhet kräver att ledningen visar stöd och intresse för frågan, och att de efterfrågar resultat. En aktiv ledning som har kunskap om och förstår vad jämställdhetsarbetet innebär gör att fler i organisationen kan genomföra det och förstå värdet i det.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef eller har en arbetsledande funktion vid en statlig myndighet eller ett lärosäte och vill din höja både din egen kunskapsnivå och kvalitén på jämställdhetsarbetet. Kursen är på grundläggande nivå och kräver inga förkunskaper. Du kommer dock att behöva förbereda dig genom att genomgå en kort webbutbildning (se nedan). 

Innehåll

Kursen ger dig grundläggande kunskap om:

  • Sveriges jämställdhetspolitik
  • jämställdhetsintegrering som strategi
  • hur du kan förstå din roll i relation till jämställdhetspolitiken och jämställdhetsarbetet


Kursen innehåller:

  • Ett förberedande moment: att genomgå vår webbutbildning Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter
  • Två digitala halvdagar som består av både genomgångar, samtal och reflektioner i grupp.
  • En uppgift mellan första och andra tillfället som handlar om att använda din nya kunskap på ett konkret sätt i den egna verksamheten.
     

Kostnad

3 800: - ex. moms per deltagare. Observera att anmälan är bindande. Avbokningar efter sista anmälningsdag debiteras halva priset. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega med motsvarande roll.

Tider

Kursen består av två tillfällen. Du deltar alltså vid båda datumen.

Kurstillfälle 1: torsdag 6 oktober kl. 08.45-12.00
Kurstillfälle 2: torsdag 17 november kl. 08.45-12.00

Sista anmälningsdag 15 september

Kurstillfället är fullbokat.

Om Zoom

För tillfället genomför vi våra kurstillfällen i digitalt klassrum och vi använder verktyget Zoom. Vissa myndigheter tillåter dock inte Zoom på tjänstedatorer. Vi ber dig därför undersöka hur du använder Zoom i god tid innan kurstillfället. Som deltagare på kursen behöver du inte äga en Zoomlicens, du behöver alltså inte köpa något av Zoom. Verktyget fungerar bäst när du installerar appen i din dator, till skillnad från att använda onlineversionen och även detta är gratis.

Kontakt

För frågor om anmälan kontakta administratör: utbildning@jamstalldhetsmyndigheten.se

För frågor om kursinnehållet kontakta innehållsansvarig: Deepati.forsberg@jamstalldhetsmyndigheten.se eller
Setareh.shahbazian@jamstalldhetsmyndigheten.se

Jämställdhetsintegrering

Utbildning

Publiceringsdatum: 1 februari 2022

Senast uppdaterad: 20 september 2022