Med fokus på våldsförebyggande arbete

Konferensen European Conference on Domstic Violence, arrangerades i mitten av september i Reykjavik, Island. Jämställdhetsmyndigheten var på plats och föreläste bland annat om vårt uppdrag kring våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter och vårt våldsförebyggande arbete.

Under konferensen lyfte myndigheten livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter och behovet av att myndigheter utvecklar sitt stöd och bemötande.

– Vi tog utgångspunkt i vår intervjustudie med kvinnor och barn. Vi presenterade också några slutsatser och åtgärder. Vi påpekade också vikten av ett bättre långsiktigt stöd, säger Sophie Nilsson, utredare på myndigheten, som var på plats på Island.

Jämställdhetsmyndigheten var en av få aktörer som lyfte gruppen som lever med skyddade personuppgifter.

– Tillsammans med andra svenska myndigheter, spelade vi en roll i att lyfta de utsattas perspektiv, säger Matilda Eriksson, utredare på myndigheten.

Vi lyfte även vår rapport Bortförda barn och unga, som bygger på en intervjustudie med yrkesverksamma. Studien har genomförts inom ramen för vårt regeringsuppdrag på området.

– I uppdraget har vi identifierat riskfaktorer innan bortföranden samt insatser före och efter bortförandet. Utifrån det lyfte vi de brister vi har identifierat när det gäller bland annat hot- och riskbedömningar, insatser, rutiner och kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck, berättar Matilda Eriksson och Madelene Larsson, utredare på myndigheten.

Utredaren Katarina Eman Risberg var också på plats på Island för att delta under konferensen och fokuserade på utgångspunkterna för det våldsförebyggande arbetet och hur myndigheten har strukturerat upp arbetet.

– Vi riktade extra fokus på vikten av en bred syn på våld och en genusförändrande ansats, hur vi definierar mäns våld mot kvinnor och hur ett våldsförebyggande arbete kan se ut.

Finns det några lärdomar att dra efter medverkan på konferensen?

– Att det inte är ett etablerat kunskapsområde än, vår workshop var den enda som handlade om ett strukturerat våldsförebyggande arbete, säger Katarina Eman Risberg.

 

Fakta ECDV

Konferensen var den femte i ordningen och hade 850 deltagare och drygt 30 nationer var representerade. Programmet innehöll cirka 450 programpunkter. Nästa ECDV hålls i Barcelona 2025.

 

Läs mer om hur vi arbetar:

Ta del av vårt våldsförebyggande arbete.

Läs mer om vårt uppdrag kring skyddade personuppgifter.

Ta del av vårt arbete om bortförda barn och unga.

 

Publiceringsdatum: 25 september 2023

Senast uppdaterad: 29 september 2023