Arbete pågår (2020:1)

I denna rapport redovisas en första samlad uppföljning av arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Sverige.

Sammanfattning

I enlighet med Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev avseende 2018 respektive 2019, ska myndigheten senast den 31 januari 2020 rapportera en första uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten har tidigare presenterat ett sammanhållet system för uppföljning och analys av jämställdhetspolitiken (System för uppföljning och analys av jämställdhetspolitiken 2018). Att följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen är ett av Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag och det är ett pågående arbete.

Rapporten innehåller, utöver en kartläggning av åtgärder relaterade till strategin och strategins åtgärdsprogram, och en presentation av ett första urval indikatorer för att följa arbetet, också en barnrättslig analys av strategin.

Läs samtliga delrapporter nedan:

Arbete pågår – En barnrättslig analys

Arbete pågår – Indikatorer

Arbete pågår – Sammanfattning

Arbete pågår – Åtgärder 2017-2019

Arbete pågår – Bilaga

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 31 januari 2020

Senast uppdaterad: 2 februari 2022