Jämställdhetsmyndigheten ska stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel. Myndigheten ska kartlägga hur omfattande prostitution och människohandel för sexuella ändamål är i Sverige. Kartläggningen ska komplettera Polisens lägesrapporter. Jämställdhetsmyndigheten ska samla och sprida kunskap till yrkesverksamma och erbjuda utbildningsmaterial om hur de kan handla i ärenden som rör prostitution och människohandel. Myndigheten ska ta fram utbildningsmaterial och sprida kunskap om förebyggande arbete till personer som köper sexuella tjänster. Myndigheten ska kartlägga lokala och regionala insatser, och redovisa goda exempel på samverkan mellan myndigheter.