Det osynliggjorda våldet i vårdnadstvister - hur kan barns rättigheter stärkas?

När föräldrar tvistar om barns vårdnad, boende eller umgänge förekommer uppgifter om våld eller andra övergrepp i en majoritet av fallen. I detta seminarium diskuterar de medverkande vad som behöver göras för att barns rättigheter ska bli tillgodosedda.

Det vanligaste är att det är pappan som utövar våld och andra övergrepp, även om det också finns mammor som utövar våld. I många fall väger domstolarna inte in uppgifterna om våld i sina beslut. Det kan ha lett till att barn har tvingats att bo eller ha umgänge med en våldsutövande förälder. Även barn som lever med skyddad identitet tvingas ibland till umgänge med en förälder som utövar våld. 

Medverkande:  

Elisabeth Dahlin, Barnombudsman 

Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten 

Olga Persson, ordförande, Unizon 

Åsa Landberg, sakkunnig i våld mot barn, Allmänna Barnhuset 

Mikael Thörn, enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten. 

 

Moderator: Bosse Parbring, Jämställdhetsmyndigheten.

Publiceringsdatum: 14 juni 2022

Senast uppdaterad: 11 juni 2024