Vill du dela din berättelse?

Har du erfarenhet av barnäktenskap, tvångsäktenskap, månggifte, brudpris/brudköp, problem att få religiös skilsmässa eller liknande? Vi som arbetar på Jämställdhetsmyndigheten vill gärna komma i kontakt med dig som kan och vill berätta om dina erfarenheter.

Ung kvinna samtalar allvarligt med annan kvinna.

Din röst och din historia är viktig för oss. Du kommer att vara anonym och det du berättar kommer inte att kunna knytas till dig.

Du behöver vara 15 år eller äldre och leva i en situation där din medverkan inte riskerar ditt mående eller din säkerhet. Som tack för att du delar med dig av dina erfarenheter får du ett presentkort värt 500 kronor.

Det som framkommer i intervjuerna kommer att bli en del i Jämställdhetsmyndighetens kartläggning och slutrapport i uppdraget som beskrivs längre ned. Genom att delta kommer du bidra till ökad kunskap och att förbättra samhällets bemötande, stöd och skydd.

Intervjun kan ske på olika sätt och det är upp till dig att välja det som känns bra för dig:

  • Intervju online, till exempel över Teams eller Zoom.
  • Intervju över telefon, till exempel genom att du själv ringer upp.

Att delta är frivilligt och du kan när som helst välja att dra dig ur eller avsluta intervjun.

Om du är intresserad av att medverka, kontakta Madelene Larsson: madelene.larsson@jamstalldhetsmyndigheten.se.

Behöver du hjälp utifrån din situation? Hit kan du vända dig.

Vårt uppdrag

Jämställdhetsmyndigheten har ett uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte i Sverige samt andra närliggande frågor.

Uppdraget ska bidra till en ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och hur det tar sig uttryck. Syftet är att utveckla arbetet mot denna typ av utsatthet och förbättra stödet till de som är utsatta.

Som en del i uppdraget planerar vi på Jämställdhetsmyndigheten att intervjua personer i olika åldrar – från 15 år och uppåt – som har egen erfarenhet av en eller flera av följande:

Barnäktenskap

Som barn räknas varje människa under 18 år. Barnäktenskap är därför ett äktenskap där en eller båda som gifter sig är under 18 år. Barnäktenskap är förbjudet i Sverige.

Tvångsäktenskap

Att man tvingas att gifta sig med någon är förbjudet i Sverige.

Tvångsäktenskap handlar om att föräldrarna, familjen eller släkten bestämmer att man måste gifta sig, med vem och när. Om man vägrar att gifta sig kan man riskera att utsättas för hot och våld.

Månggifte

Det innebär att man är gift med flera personer. Vanligast är en man som är gift med flera kvinnor. I Sverige är det förbjudet med månggifte.

Arrangerade äktenskap

Ett arrangerat äktenskap är när äktenskapet planeras och organiseras av föräldrar eller andra familjemedlemmar.

Familjerna väljer en äktenskapspartner som de anser vara lämplig utifrån till exempel social ställning, ekonomisk stabilitet, religion eller etnicitet, och de som ska gifta sig har ofta väldigt lite att säga till om i det valet.

Så kallat brudpris

Det kan vara en gåva, en summa pengar, egendom eller andra tillgångar som betalas av brudgummens familj till bruden och hennes familj innan giftermålet.

Så kallade giftomän

Att en manlig släkting som till exempel pappa, farbror/morbror eller en bror måste godkänna äktenskapet.

Tillfälliga/tidsbestämda religiösa äktenskap för sexköp (även kallade mut'a)

Att en religiös ledare genomför en vigsel mellan en man och en kvinna för att det ska vara tillåtet för dem att ha sexuellt umgänge. Det kan likna en form av prostitution, där mannen betalar kvinnan för sexuell tjänst under en bestämd tidsperiod.

Svårigheter att få tillstånd till så kallade religiösa skilsmässor

Religiösa skilsmässor har ingen juridisk betydelse i Sverige, men kan vara viktiga för personer som vill avsluta sitt äktenskap i enlighet med sina religiösa övertygelser. Det kan handla om att säkerställa att de anses vara skilda enligt sin tro och av människor de har omkring sig.

Publiceringsdatum: 17 maj 2024

Senast uppdaterad: 17 maj 2024