Digitalt informationsmöte om verksamhetsbidrag för kvinnors organisering i områden med socioekonomiska utmaningar

Vi bjuder in till en digital träff i Teams där du får mer information om utlysningen, ansökningsprocessen och granskningen av ansökningar. Du kommer också kunna ställa frågor till oss om utlysningen.

Fem unga tjejer som håller om varandra framför en betongbyggnad

Den 31 augusti 2023 öppnar utlysningen för bidrag till kvinnors och flickors organisering i områden med socioekonomiska utmaningar för bidragsår 2024 och 2025.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar cirka 20 miljoner kronor till lokala, ideella kvinnoorganisationer där minst 75 % av medlemmarna är kvinnor eller flickor.

Organisationens huvudändamål ska vara att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället. Statsbidraget ska främja kvinnors och flickors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska stödja kvinnor i egna sammanslutningar och möjliggöra för kvinnor och flickor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Anmälningsdatum har passerat, men är du intresserad av att delta kan du kontakta oss på bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se så snart som möjligt.

Läs mer om statsbidraget

Publiceringsdatum: 9 augusti 2023

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023