Digitalt informationsmöte om verksamhetsbidrag i områden med socioekonomiska utmaningar

Vi bjuder vi in till ett första informationsmöte som sker digitalt i Teams. Här berättar vi övergripande om bidraget och om vilka organisationer som kan söka. Alla intresserade är välkomna.

Fem unga tjejer som håller om varandra framför en betongbyggnad

Snart öppnar utlysningen för bidrag till kvinnors och flickors organisering i områden med socioekonomiska utmaningar. Jämställdhetsmyndigheten fördelar 20 miljoner kronor till lokala, ideella organisationer där minst 75 % av medlemmarna är kvinnor eller flickor. Statsbidraget ska främja kvinnors och flickors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska stödja kvinnor i egna sammanslutningar och möjliggöra för kvinnor och flickor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Anmäl er till mötet 25 april via detta formulär.

Meddela i formuläret om du är i behov av teckentolk senast 24 april.

Den 17 maj håller vi ett ytterligare möte som syftar till att ge mer handfast stöd i hur ni skapar en ansökan. Anmäl er till mötet 17 maj via detta formulär.

Publiceringsdatum: 18 april 2023

Senast uppdaterad: 20 april 2023