Nationell konferens under En vecka fri från våld - Våldsprevention 2023

Våldsprevention 2023 är en årlig nationell konferens som arrangeras av MÄN och Unizon i samband med En vecka fri från våld. Konferensen sker med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, SKR och Länsstyrelserna.

Konferensen kommer i år att äga rum den 17 november på Hotel Birger Jarl i centrala Stockholm. Det kommer att vara möjligt med både fysiskt och digitalt deltagande.

Det övergripande temat är brotts- och våldsförebyggande arbete. Ny lagstiftning förstärker i år kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Hur kan vi hitta synergier, samarbete och effektiv prevention genom att föra samman fälten brottsprevention och våldsprevention? Välkommen att utforska det här på årets konferens!

En vecka fri från våld arrangeras vecka 47. Observera att konferensen arrangeras fredagen vecka 46. En vecka fri från våld förlängs därmed i år och pågår 17 november till 26 november.

Mer information och anmälan hittar du här på sidan för Våldsprevention 2023.

Mer om konferensen finns att läsa på Unizons hemsida, liksom på organisationen Mäns hemsida

Publiceringsdatum: 27 juni 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024