Nationell konferens under En vecka fri från våld 2023 - save the date!

När: 17 november kl. 09:00
Var: Stockholm

Det är dags att boka in den årliga nationella våldspreventiva konferensen, som arrangeras av MÄN och Unizon i samband med En vecka fri från våld, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, SKR och Länsstyrelserna.

Konferensen kommer i år att äga rum den 17 november i centrala Stockholm och det kommer vara möjligt med både fysiskt och digitalt deltagande.

Det övergripande temat kommer att vara brottsförebyggande och våldsförebyggande arbete. Ny lagstiftning förstärker i år kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Hur kan vi hitta synergier, samarbete och effektiv prevention genom att föra samman fälten brottsprevention och våldsprevention? Välkommen att utforska detta på årets konferens!

En vecka fri från våld arrangeras vecka 47. Observera att konferensen arrangeras fredagen vecka 46 - En vecka fri från våld förlängs därmed i år och arrangeras 17 november - 26 november. 

Mer information och anmälan kommer i början av hösten! Läs mer på unizonjourer.se och mfj.se

Publiceringsdatum: 27 juni 2023

Senast uppdaterad: 27 juni 2023