West Pride: Stöd för våldsutsatta HBTQI-personer

När: 13 juni kl. 15:30
Var: Stadsbiblioteket (Hörsalen) Götaplatsen 3, 412 56 Göteborg

Tillsammans med Nationellt centrum för kvinnofrid anordnar vi ett seminarium med fokus på stöd för våldsutsatta hbtqi-personer under West Pride den 13 juni kl. 15:30-16:30.

Seminariet sker inom ramen av vårt regeringsuppdrag om att kartlägga hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer och analysera behov av insatser.

Vilka är utmaningarna? Ska stödet utformas på samma sätt oavsett könsidentitet och sexuell läggning eller krävs särskilda stödinsatser? Vilka möjligheter finns? Under detta seminarium vill vi, tillsammans med er åhörare, samtala om det stöd som finns, vad som saknas och hur vi på bästa sätt kan utveckla stödet.

Medverkande:

- Kajsa Björnestedt, utredare, Jämställdhetsmyndigheten, berättar om våld i nära relationer och om pågående regeringsuppdrag.

- Nicole Ovesen, forskare NCK, berättar om sin forskning om våld i lesbiska och queera relationer med fokus på hjälpsökande.

- Chris-Emelie Denstedt, projektledare NCK, berättar om processen att starta en stödlinje som riktar sig direkt till våldsutsatta transpersoner. 

Det är kostnadsfritt att delta och kräver ingen föranmälan. 

Extra! Besök oss i Pride Park på Kungstorget i Göteborg 13- 15 juni. 

Läs mer via West Pride

Publiceringsdatum: 13 maj 2024

Senast uppdaterad: 13 maj 2024