Ensamstående föräldrar riskerar bli en utsatt grupp

Fler kvinnor än män stannar hemma med sjuka barn. Under pandemin kan detta få allvarliga konsekvenser för ensamstående föräldrar.

Föräldrar ska därför kunna få tillfällig föräldrapenning om regeringen beslutar att stänga skolor eller om smittskyddsläkare ger rådet att stänga skolor lokalt på grund av coronaviruset. Det har regeringen beslutat och gäller från och med 25 april.

– Ensamstående mammor riskerar råka väldigt illa ut ekonomiskt om de måste stanna hemma från jobbet. Många har redan mycket små marginaler. Det är fler kvinnor som är ensamstående föräldrar och en större andel mammor än pappor är fattiga, säger Karin Röbäck de Souza, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Hälften nära fattigdomsgränsen

Inom EU är nästan 85 procent kvinnor av alla ensamstående föräldrar och nära hälften (48%) befinner sig nära fattigdomsgränsen, jämfört med en tredjedel av de ensamstående papporna. Coronapandemin förhöjer troligen den risken, enligt EIGE. Situationen är bättre i Sverige.

– Men även här har ensamstående mammor mycket oftare än pappor knapp ekonomi. Framförallt utlandsfödda ensamstående mammor. Om barnen är sjuka eller om skolorna stänger under lång tid kan dessa mammor behöva få extra stöd för den minskade inkomsten och ökade matkostnader.

Ännu är det inte aktuellt att stänga skolor i Sverige, men den tidsbegränsade förordningen har tillkommit som en ekonomisk lösning ifall skolorna behöver stänga.

Enligt Försäkringskassan tar fler kvinnor ut tillfällig föräldrapenning än män. 2018 tog kvinnor ut 62 procent av dagarna medan män tog ut 38 procent.

– Det är för tidigt att säga hur det kommer att slå, men regeringen befarar att det här mönstret kan komma att återspeglas i det nya beslutet, vilket innebär att det kan bli fler mammor än pappor som stannar hemma med barnen, säger Karin Röbäck de Souza.

Kan leda till mer jämställt uttag

Om så skulle bli fallet innebär utvidgningen av den tillfälliga föräldrapenningen ändå att kvinnors ekonomiska situation ändå stärks.

– Normalt sett kan man inte få tillfällig föräldrapenning för att vara hemma med friska barn. Utan den nya förordningen får alltså inte en förälder ersättning för att vara hemma om skolan skulle stänga eller bedrivas på distans.

Arbetssituationen förändras snabbt för många föräldrar, med omfattande permitteringar och fler som arbetar hemifrån.

– Vi vet att flest kvinnor jobbar i skolor och sjukvård och de måste fortsätta gå till jobbet. Det kan därför bli fler män som stannar hemma med barn än vanligt och kanske leda till ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen, säger hon.

Ekonomi

Effekter av covid-19-pandemin

Publiceringsdatum: 4 maj 2020

Senast uppdaterad: 10 december 2021