Följ Jämställdhetsmyndighetens seminarier på Frihamnsdagarna

Jämställdhetsmyndigheten medverkar med tre seminarier på Sveriges nya mötesplats och arena för samtal - Frihamnsdagarna i Göteborg. Seminarierna handlar om hur jämställdheten har påverkats av pandemin, hur kvinnors villkor i politiken ser ut och hur arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor kan förbättras. Alla seminarierna går att följa digitalt.

Fredag 3 september 10.15-11.00

Hur har pandemin påverkat jämställdheten?

När många blir isolerade under coronapandemin ökar risken för våld. Ett samhälle i kris, ekonomisk press och ångest över situationen är bidragande orsaker. Det är viktigt att alla kommuner har beredskap och en krisplan för hur extra stöd och personal till kvinnojourer, skyddade boenden, kommuners kriscentrum och stödlinjer ska hanteras nu när trycket väntas öka även på dem. Fler män dör och intensivvårdas av covid-19 än kvinnor. Samtidigt riskerar de stora förändringar som sker i samhället leda till en ökad psykisk ohälsa, som drabbar fler kvinnor. Män ser ut att riskera jobben i högre utsträckning än kvinnor. Men mäns jobb har i tidigare samhällskriser återhämtat sig snabbare än kvinnors och hur det kommer att se ut efter denna pandemi beror på hur den hanteras. Gymnasieskolor och många högstadieskolor har bedrivit distansundervisning under pandemin. Särskilt elever med behov av särskilt stöd, där fler är pojkar, påverkas negativt av omställningen till distansundervisning. Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till ett panelsamtal om hur pandemin har påverkat jämställdheten i samhället.

Medverkande:

Olga Persson, förbundsordförande, kvinnojoursorganisationen Unizon
Maj Bjurving, enhetschef, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i Göteborg
Jens Sandahl, enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten
Mikael Thörn, enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten
Josefine Jacobsson, kommunikatör, Jämställdhetsmyndigheten (moderator)

Följ seminariet från denna länk: https://frihamnsdagarna.se/program/hur-har-pandemin-paverkat-jamstalldheten/

 

Fredag 3 september 12.30-13.15

Kvinnor har det tuffare än män i politiken

I år firar Sverige 100 år av demokrati eftersom det är 100 år sedan kvinnor för första gången fick delta i allmänna val. Men hur ser kvinnors möjligheter ut idag? Det finns tecken på att utvecklingen när det gäller kvinnors representation i politiken har stannat av de senaste 25 åren. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt. Det krävs ett särskilt fokus på vilka villkor politiker verkar i för att nå en jämn fördelning av makt och inflytande, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. I detta seminarium bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till ett samtal om kvinnors villkor i politiken.

Medverkande:

Annika Strandhäll (S), riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson
Helene Odenjung (L), tidigare kommunalråd i Göteborg
Patrik Öhberg, forskare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet
Line Säll, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten (moderator)

Följ seminariet från denna länk: https://frihamnsdagarna.se/program/kvinnor-har-det-tuffare-an-man-i-politiken/

Fredag 3 september 14.30-15.15

Att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor – vad görs idag och vad behöver bli bättre?

Det förebyggande arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor är ett område där många aktiviteter har genomförts genom åren. Civila samhället och eldsjälar har under lång drivit frågan och myndigheter har haft flertal regeringsuppdrag med syfte att förebygga könsstympning och att säkra tillgång till adekvat vård och stöd. Men fortfarande finns det arbete kvar att göra. Hur ser arbetet ut idag? Vilka utvecklingsområden kan vi se och vilka aktörer bör involveras i arbetet? Ett samtal om att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor och att tillgängliggöra vård och stöd.

Medverkande:
Luul Jama, ordförande, Existera
Karolina Karlsson, projektledare, Action Aid
Abeba Michael, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Arbresha Rexhepi, utredare, Jämställdhetsmyndigheten (moderator)

Följ seminariet från denna länk: https://frihamnsdagarna.se/program/att-arbeta-mot-konsstympning-av-flickor-och-kvinnor-vad-gors-idag-och-vad-behover-bli-battre/

Läs mer

Frihamnsdagarna

Könsstympning av flickor och kvinnor

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 31 augusti 2021

Senast uppdaterad: 7 december 2021