Fyra gånger så hög risk för medelålders män att dö i covid

Män i 50–64-års åldern löper fyra gånger högre risk att dö i covid-19 jämfört med kvinnor i samma ålder. Det visar en färsk studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. En möjlig förklaring är biologiska skillnader i immunförsvaret mellan kvinnor och män.

Sjukskötare lyfter en äldre man

Att fler män än kvinnor drabbas svårt av covid-19, och i högre utsträckning avlider, är känt sedan tidigare. Nu visar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins rapport Kön och risk för allvarlig sjukdom att även om män drabbas i betydligt högre utsträckning än kvinnor, är riskerna olika i olika åldrar.

Den största risken för att avlida i covid-19 är hög ålder, men för männen startar riskökningen i tidigare ålder. Särskilt påtagliga är skillnaderna i risken att avlida för medelålders män, visar rapporten.

– Man borde därför överväga att se män i åldern 50–65 år som en särskild riskgrupp, säger Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Socioekonomiska faktorer inte avgörande

Undersökningen är gjord som en registerstudie där man granskat de data som finns knutna till dödsfallen bland de slutenvårdade i covid-19.

Resultatet är tydligt. För män i åldersgruppen 50–64 år är risken mer än fyra gånger så hög och för män över 75 år är risken runt 1,5 gånger så hög, jämfört med kvinnor i samma åldrar. Könsskillnaden i risk att avlida till följd av nedre luftvägsinfektioner är däremot relativt lika i alla åldrar över 50, och var drygt dubbelt så hög för män jämfört med kvinnor.

– Faktorer som inkomst, utbildning och tidigare sjukdom verkar inte vara avgörande här, säger Ingrid Osika Friberg.

Enligt rapporten är biologiska skillnader mellan könen, knutna till immunsystemet, troligen en viktig förklaring.

Kan krävas riktad information

Eftersom män söker vård i mindre utsträckning än kvinnor kan det behövas riktad information "i syfte att uppmuntra dem att testa sig för infektion och söka vård tidigt vid allvarliga symtom" menar rapportförfattarna. En bild Ingrid Osika Friberg delar:

– Myndigheterna behöver tänka till kring riktlinjer och rekommendationer, hur budskapet formuleras. En annan åtgärd som skulle kunna vara bra är att se över turordningen för vilka grupper som ska vaccineras.

Effekter av covid-19-pandemin

Hälsa

Publiceringsdatum: 6 maj 2021

Senast uppdaterad: 7 december 2021