Nu lanserar vi en ny webbplats

Jämställdhetsmyndighetens webbplats har fått en ny design, ny struktur och delvis nytt innehåll. Med den nya webben vill vi underlätta för besökarna att hitta aktuell kunskap, fakta och verktyg för ökad jämställdhet. Utbildningar, inspirerade exempel, de jämställdhetspolitiska delmålen och nationellt samordningsansvar mot prostitution och människohandel är saker som lyfts fram.

Målet för myndighetens nya webb är att vara ett nav inom jämställdhetsfrågorna – för såväl de som arbetar inom jämställdhetsområdet som de som söker kunskap inom området.

Därför har nu innehåll från myndighetens tidigare webbplatser som Jämställ.nu och Nationellt metodstödsteam (NMT) samlats in och integrerats på en och samma plattform.

- Vi har gjort det här arbetet med våra besökare i blickfånget. Du ska hitta vad du söker och snabbt kunna få tillgång till alla våra rapporter och analyser inom jämställdhetsområdet, säger Jämställdhetsmyndighetens kommunikationschef Fredrik Gladh.

Grundare struktur

Den nya webben bygger på en förstudie som färdigställdes 2020. Där underströks betydelsen av att besökare ska hitta fram på ett enkelt sätt, men också tydligare stöd för att gå vidare till relaterat material. Webbplatsen har därför blivit grundare i sin struktur än tidigare, för att du som besökare snabbare ska hitta rätt. Samtidigt ska det finnas mer relevanta länkar till övrigt material.

Arbete för tillgänglighet

Ett särskilt fokus har legat på tillgänglighetsarbetet. Webbplatsen har analyserats grundligt utifrån tillgänglighetsaspekter, både vad gäller teknik- och innehållsdelar. En åtgärdslista är framtagen, där olika punkter ska åtgärdas.

- Vi har gjort stora förbättringar för tillgänglighetsanpassningen mot tidigare webbplats. Vi har några saker kvar, men det jobbar vi nu med för att lösa, säger Fredrik Gladh.

Publiceringsdatum: 24 januari 2022

Senast uppdaterad: 11 juni 2024