Snart utlyser vi statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete

Den 25 oktober 2022 öppnar vi utlysningen för två nya bidragsformer. Syftet med bidragen är att stärka det våldsförebyggande arbetet och främja utvecklingen av evidensbaserade insatser.

En samling av fem människor runt ett lågt soffbord som lyssnar till en kvinna som föredrar något vid ett blädderblock.

Den ena bidragsformen är projektbidrag som kan sökas av kommuner, regioner, ideella organisationer och stiftelser. Dessa projekt ska bidra till att förstärka, utveckla eller utvärdera våldsförebyggande insatser. Den andra bidragsformen är verksamhetsbidrag för våldsförebyggande verksamhet som kan sökas av ideella organisationer.

Insatserna och verksamheterna ska beröra ett eller flera av områdena mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, eller prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  

Jämställdhetsmyndigheten prioriterar särskilt projekt och verksamheter som

  • genomför utvärdering i samverkan med ett lärosäte
  • har förutsättningar för god spridning av resultaten
  • har möjlighet till samverkan med andra aktörer

Informationsmöte och samtal med utredare

Myndigheten håller ett digitalt informationsmöte om statsbidrag till visst våldsförebyggande arbete den 13 oktober kl 10-11. Vi erbjuder också möjligheten att testa er idé genom att boka samtal med våra utredare mellan den 14 oktober och 15 november. I samtalet kan våra utredare ge stöd och råd i utvecklingen av er projekt- eller verksamhetsidé under ansökningsprocessen. Samtalet bokas i förväg och erbjuds i mån av tid. 

Anmälan till informationsmöte

Anmäl dig senast 6 oktober. Anmälningsformulär.

Boka samtal för att testa din idé

Fyll i det här formuläret och beskriv er projekt- eller verksamhetsidé så kontaktar vi er med förslag på tid för ett återkopplingssamtal. 

Om du har frågor om statsbidrag, mejla till bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se

Läs mer om att söka statsbidrag.

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 21 september 2022

Senast uppdaterad: 22 september 2022