Stagnerad utveckling mot jämställd representation i politiken

Det finns tecken på att utvecklingen när det gäller kvinnors representation i politiken har stannat av de senaste 25 åren. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt. Det krävs ett särskilt fokus på unga för att nå en jämn fördelning av makt och inflytande, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

– I dagarna har det uppmärksammats att det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt och blev valbara till riksdagen och mycket har naturligtvis hänt sedan dess, men tyvärr ser vi att utvecklingen mot att ha lika många kvinnor och män i politiken har stagnerat. Det är tydligt att jämställdhet inte uppnås av sig själv med tiden eller den unga generationen, säger Lena Ag, generaldirektör.

Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en fördjupad uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande. Den innehåller också en unik attitydundersökning där 6 400 slumpmässigt utvalda personer i Sverige har svarat på frågor om sina attityder till jämställdhet.

Den stora majoriteten av svenska folket är positivt inställd till jämställdhet som samhällsmål, men det finns stora skillnader mellan kvinnor och män i olika åldrar. En av fyra unga män svarar att det stämmer helt att kvinnor överdriver hur ojämställt de behandlas i Sverige. Endast en av tjugo unga kvinnor svarar samma sak. Jämfört med andra grupper tar unga män inte heller lika ofta avstånd från påståenden som att män är bättre chefer och politiska ledare än kvinnor.

År 1995 utsågs Sverige till världens mest jämställda land och var då först i världen med 40 procent valda kvinnor i parlamentet. I dag har Sverige tappat den toppositionen. Visserligen har Sverige ökat andelen kvinnor till 46 procent, men flera länder i olika världsdelar har nu en högre kvinnlig representation i sina parlament. Rapporten visar att utvecklingen särskilt har stagnerat på kommunal nivå.

Faktorer som hindrar utvecklingen är bland annat att kvinnor och män inte deltar på lika villkor i politiken, till exempel när höga poster tillsätts genom indirekta val.

– Baserat på mönster i statistiken kan vi säga att det som gynnar jämställd representation är direkta val, hög synlighet och transparent tillsättning, säger Line Säll, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten och projektledare för rapporten.

Utsattheten för hot och våld ökar om kvinnor får mer politisk makt och blir mer synliga i det offentliga. Unga kvinnor är en av de grupper som är mest underrepresenterade i politiken och hoppar också oftare av sina politiska uppdrag.

– Det finns tecken på att kvinnor måste prestera bättre än män för att göra politisk karriär. Dessutom visar internationell forskning att kvinnor ofta utses till politiska ledare i ogynnsamma situationer, säger Line Säll.

Ta del av rapporten 

Rapporten Ett sekel av rösträtt och valbarhet - En uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet en jämn fördelning av makt och inflytande.

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 30 januari 2021

Senast uppdaterad: 11 juni 2024