28 organisationer får bidrag för att förebygga mäns våld mot kvinnor

Nu delar Jämställdhetsmyndigheten för första gången ut statsbidrag för våldsförebyggande arbete. Totalt går bidraget till 28 projekt och verksamheter.

– Det ska bli mycket spännande att följa vad den nya bidragsformen leder till. De ansökningar vi beviljat visar olika sätt att arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Det handlar om allt från prostitution och människohandel till hedersrelaterat våld och förtryck, säger Lena Bjurving, enhetschef för statsbidrag på Jämställdhetsmyndigheten.

Regeringens nya statsbidrag utlystes i oktober. Sedan dess har 109 ansökningar kommit in.

– Vi har bedömt vilka förutsättningar projekten och verksamheterna har för att stärka det våldsförebyggande arbetet i Sverige. Vi delar ut bidraget vartannat år och arbetar för att fler ska få kännedom om den här möjligheten till finansiering för att bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor, säger Lena Bjurving.


    

Beviljade ansökningar 2023

Projektbidrag: Kommuner, regioner, ideella organisationer och stiftelser har kunnat ansöka
Läs om de organisationer som har fått projektbidrag på Jämställdhetsmyndigheten.se

Verksamhetsbidrag: Ideella organisationer och stiftelser har kunnat ansöka
Läs om de organisationer som har fått verksamhetsbidrag på Jämställdhetsmyndigheten.se

   

Fakta: Statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete

Regeringen har beslutat om ett nationellt våldsförebyggande program, där statsbidrag för visst förebyggande arbete ingår som en del. Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att fördela bidraget utgår från Förordning (2022:722) om statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete.

Statsbidraget ska gå till förebyggande insatser mot:

  1. Mäns våld mot kvinnor
  2. Våld i nära relationer
  3. Sexuellt våld
  4. Hedersrelaterat våld och förtryck
  5. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Mer information om vilka projekt och verksamheter som är prioriterade, vilka kostnader bidraget kan gå till och hur Jämställdhetsmyndigheten bedömer ansökningar finns på Jämställdhetsmyndigheten.se:

Bidrag för visst våldsförebyggande arbete

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 17 april 2023