Män och pojkar i fokus för internationellt möte

En rad experter från Jämställdhetsmyndigheten deltar i nästa veckas stora internationella konferens om män och jämställdhet – ICMEO. Konferensen väntas samla omkring 350 deltagare från hela Europa.

Det är fjärde gången en ICMEO-konferens arrangeras i Europa. I år hålls den på Norra Latin i Stockholm, under värdskap av Sveriges regering och jämställdhetsminister Lena Hallengren. Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att planera och genomföra konferensen.

Temat för årets konferens är hur normer och stereotyper kring manlighet kan förändras, med syfte att få fler pojkar och män engagerade. Det kan gälla inom skolan, vård och omsorg samt våldsförebyggande arbete.

 I workshops kommer metoder att diskuteras och erfarenheter utbytas. Bland deltagarna finns maskulinitetsforskare, flera europeiska jämställdhetsministrar och representanter för myndigheter och civilsamhället.

Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag finns på plats och ska bland annat delta i en paneldiskussion om hur unga män ska bli förändringsaktörer i jämställdhetsarbetet. 

– Det är dags för pojkar och män att kliva fram och ta sin del i arbetet för ett jämställt samhälle, säger Lena Ag i en kommentar.

Jämställdhetsmyndighetens experter och utredare medverkar i flera debatter, workshops och föreläsningar under konferensen:

  •  Lena Ag deltar i en debatt om unga män och normkritik.
  •  Jesper Fundberg håller föredrag på temat ”Maskulinitet, makt och sexism”.
  •  Lina Lundborg leder en workshop om våldsprevention bland unga män i Norden.
  •  Anna Ekstedt deltar i workshop och håller föredrag om människohandel och prostitution.
  •  Lisa Lindström leder ett interaktivt moment om destruktiva normer om maskulinitet.
     

Länk till programmet:  http://www.government.se/icmeo2018

Media är välkomna att följa konferensen på plats.  Anmälan till Maud Nordell:  maud.nordell@regeringskansliet.se

För enskilda intervjuer med Jämställdhetsmyndighetens representanter kontakta Karl-Johan Bondesson, se nedan.

 

 

 

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 9 maj 2018