Nio jämställdhetsprojekt får statsbidrag

Klimatförändringarna, byggbranschen och idrotten är några av de områden där föreningar får bidrag för att genomföra jämställdhetsprojekt. Det har Jämställdhetsmyndigheten beslutat.

– Vi ser ett stort engagemang från civilsamhällets organisationer för att driva jämställdhetsprojekt och därmed bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Det är mycket glädjande och intresset ökar för varje år. Samtidigt ökar också konkurrensen om de medel som finns att fördela och kraven på projekten blir allt högre, säger Jane Isaksson, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten.  

Syftet med projektbidraget är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhetsmyndigheten fördelar bidrag till projekt som är nyskapande och som kan ge värdefull kunskap för utvecklingen av jämställdhetsarbetet. 2020 har anslaget till jämställdhetsprojekt varit 7 miljoner kronor. I år ansökte 90 organisationer.

Jämställdhetsmyndigheten har i år särskilt prioriterat insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt stressrelaterad psykisk ohälsa bland unga kvinnor. Fem av de nio beviljade bidragen berör de här särskilda prioriteringarna.

 

Organisationer som beviljas projektbidrag för jämställdhetsprojekt 2020:

ActionAid, 902 000 kr

Fortsättning på projekt som startade 2019. Minska förekomsten av kvinnlig könsstympning. Använda beprövade metoder som använts i andra länder med goda resultat och fokusera på långsiktiga attitydförändringar. Projektet genomförs i Stockholm och Göteborg.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

 

DHR, 902 000 kr

Fortsättning på projekt som startade 2019. Belysa, med hjälp av filmer, att kvinnor med funktionsnedsättning osynliggörs i arbetsliv och samhälle.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning förebyggande insatser mot stressrelaterad psykisk ohälsa bland unga kvinnor.

 

Hela människan i Malmö, Noomi, 934 000 kr

Fortsättning på projekt som startade 2019. Stärka egenmakten hos kvinnor i thaimassageindustrin för att självständigt kunna förändra sin livssituation. Verksamheten bedrivs i Malmö.

 

Jordens vänner, 802 000 kr

Belysa hur jämställdhet är kopplat till klimatfrågan, bland annat genom att producera ett seriealbum som kommer att användas som diskussionsmaterial på arbetsplatser, gymnasieskolor och mansgrupper. Projektet kommer att genomföras i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Jämställd Utveckling Skåne, 502 000 kr

Sprida kunskap och öka engagemanget för jämställd föräldraledighet inom byggsektorn i Skåne, samt underlätta för arbetsgivare och arbetstagare att göra jämställda val kopplat till föräldraledighet. Projektet implementeras i flera skånska kommuner, bland annat Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

 

Make Equal, 902 000 kr

Ge pedagoger och vårdnadshavare verktyg för att tillsammans med barnen skapa en samtyckeskultur inom förskolan. På samma sätt som perspektiv har skiftat i vuxenvärlden från att ”ett nej är ett nej” till att ”allt annat än ett ja är ett nej”, vill projektet ta fram metoder för detta även i förskolan. Material som ska tas fram i projektet är övningar, enklare pedagogiska filmer, affischer och en barnbok. Projektet kommer till att börja med att verka i Umeå och Stockholmsområdet.

 

Pink Programming, 752 000 kr

Hjälpa IT-företag skapa bättre mångfald, främst genom mer balanserad könsfördelning. I projektet ingår kurser och arbete för en ”Pink Certifiering” som ska kunna användas av företag för att visa att de aktivt arbetar för en mer inkluderande arbetsmiljö. Kurserna kommer att hållas i Stockholm för företag från hela Sverige.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning förebyggande insatser mot stressrelaterad psykisk ohälsa bland unga kvinnor.

 

RF SISU Örebro län, 552 000 kr

Fortsättning på projekt som startade 2019. Öka jämställdheten inom idrotten genom att möjliggöra samtal och diskussioner kopplade till stereotypa och destruktiva manlighetsideal inom idrotten. Verksamheten sker inom föreningsidrotten i Örebro län, företrädesvis inom länets ishockeyklubbar.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

 

RFSU Malmö, 752 000 kr

Fortsättning på projekt som startade 2019. Främja jämställd sexuell hälsa och rättigheter samt förebygga sexuellt våld för personer med autismspektrumtillstånd och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Projektet kommer genomföras i Skåne län.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 24 juni 2020