Analys i korthet: Fler kvinnor än män känner sig diskriminerade i arbetslivet på grund av kön

Två tredjedelar av kvinnorna och hälften av männen uppger att diskriminering av kvinnor på arbetsplatser i Sverige är ett problem.

Detta trots att Sverige återkommande hamnar i topp på EIGE:s jämställdhetsindex och att det är få som anser att Sverige inte är ett jämställt samhälle. Det visar Jämställdhetsmyndighetens enkätundersökning, JämU 2022.

I en Analys i korthet, med fokus på upplevelser av diskriminering i arbetslivet på grund av kön, presenterar Jämställdhetsmyndigheten resultat från undersökningen.

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 20 december 2022

Senast uppdaterad: 20 december 2022