Remissvar "En registerlag för inspektionen för socialförsäkringen" (DS 2023:13)

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar lagförslaget och instämmer i bedömningen att det kommer att ge Inspektionen för socialförsäkringen bättre verktyg att utföra sina uppdrag.

Publiceringsdatum: 31 augusti 2023

Senast uppdaterad: 17 november 2023